Konferencja

Zasady zgłaszania SYMPOZJUM

Osoba zgłaszająca Sympozjum powinna przesłać propozycję do organizatorów 36kongresptp@ug.edu.pl podając tytuł Sympozjum, listę uczestników wraz z afiliacją oraz tytułem wystąpienia.

Sympozjum składa się z 6-7 wystąpień. Organizator jest przewodniczącym i zaprasza wszystkich uczestników sympozjum. Uczestnicy powinni reprezentować co najmniej trzy różne ośrodki akademickie lub instytucje.

Przewidywany czas trwania sympozjum naukowego wynosi 120 minut, zatem czas wygłaszania referatu podczas sympozjum będzie zależny od liczby występujących. Uprzejmie prosimy organizatorów sympozjów o zarezerwowanie czasu na dyskusję.

Prosimy, by Sympozja były TEMATYCZNE, o stosunkowo wąskim zakresie.