Konferencja

Komitet Programowy

prof. Mariola Bidzan – przewodnicząca
prof. Małgorzata Basińska
prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz
prof. Aneta R. Borkowska
prof. Jerzy Brzeziński
prof. Lidia Cierpiałkowska
prof. Ewa Czerniawska
prof. Dariusz Doliński
prof. Iwona Grzegorzewska
prof. Lidia Grzesiuk
prof. Michał Harciarek
prof. Bernadeta Izydorczyk
prof. Zygfryd Juczyński
prof. Alicja Kalus
prof. Małgorzata Lipowska
prof. Mariusz Lipowski
prof. Władysław Łosiak
prof. Aleksandra Łuszczyńska
prof. Mikołaj Majkowicz
prof. Nina Ogińska-Bulik
prof. Piotr Oleś
prof. Henryk Olszewski
prof. Beata Pastwa-Wojciechowska
prof. Hanna Przybyła-Basista
prof. Sylwiusz Retowski
prof. Marzena Samardakiewicz
prof. Andrzej Sękowski
prof. Stanisława Steuden
prof. Janusz Trempała
dr Waldemar Budziński
dr Marek Graczyk
dr Teresa Panas
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska