Konferencja

Komitet Organizacyjny

prof. Małgorzata Lipowska – przewodnicząca
dr Irena Leszczyńska – vice przewodnicząca
dr Łucja Bieleninik
dr Dagmara Budnik-Przybylska
dr Waldemar Budziński
dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
dr Dorota Godlewska-Werner
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
dr Paulina Pawlicka
dr Aleksandra Peplińska
dr Katarzyna Skrzypińska
dr Maciej Walkiewicz
dr Monika Żmudzka-Brodnicka
mgr Magdalena Jochimek
mgr Barbara Kaletha-Zys
mgr Daniel Krokosz
mgr Agata Rudnik – sekretarz
mgr Krystyna Wysocka