Konferencja

Komitet Organizacyjny

prof. Małgorzata Lipowska – przewodnicząca
dr Irena Leszczyńska – vice przewodnicząca
dr Agata Rudnik – sekretarz
dr Łucja Bieleninik
dr Dagmara Budnik-Przybylska
dr Waldemar Budziński
dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
dr Dorota Godlewska-Werner
dr Magdalena Jochimek
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
dr Daniel Krokosz
dr Marta Kutniewska-Kubik
dr Rafał Lawendowski
dr Arkadiusz Mański
dr Paulina Pawlicka
dr Aleksandra Peplińska
dr Andrzej Piotrowski
dr Katarzyna Skrzypińska
dr Maciej Walkiewicz
dr Monika Żmudzka-Brodnicka
mgr Paulina Golińska
mgr Barbara Kaletha-Zys
mgr Ariadna Łada
mgr Krystyna Wysocka
mgr Zofia Żebrowska