Konferencja

Komitet Honorowy

prof. Marta Bogdanowicz

prof. Józef Kozielecki

prof. Ida Kurcz
prof. Janusz Reykowski
prof. Jan Strelau
prof. Bogdan Wojciszke