Konferencja

Komitet Honorowy

prof. Marta Bogdanowicz
prof. Józef Kozielecki
prof. Ida Kurcz
prof. Janusz Reykowski
prof. Jan Strelau
prof. Bogdan Wojciszke